'Second Love ondermijnt samenleving'

Second Love: Flirten is niet alleen voor singles. Iedereen heeft die zin wel eens gehoord. Of recent nog gelezen, want onlangs is de datingwebsite een nieuwe campagne gestart. Zo zijn er onder meer nieuwe posters opgehangen, en dat stuit een handvol mensen aardig tegen de borst.

Volgens de klagers zou de reclame-uiting ingaan tegen de goede zeden, de goede smaak en het fatsoen. Verder zou de geestelijke volksgezondheid in het geding komen als mensen relatieproblemen ontwikkelen door gehoor te geven aan de reclame."Natuurlijk blijven mensen verantwoordelijk voor hun eigen handelen, maar reclame die mensen doelbewust oproept tot vreemdgaan gaat te ver. Dit ondergraaft de stabiliteit van gezinnen en daarmee van de samenleving."

Eerdere klachten bij de Reclame Code Commissie leverde nul op rekest op: deze oordeelde eerder dat de reclame-uitingen ‘niet in tegenspraak zijn met maatschappelijk fatsoen en goede zeden’. De makers van de petitie op citizengo.org zijn echter van mening dat de reclame van Second Love wel degelijk in strijd zijn met artikel 2, 3 en 4 van de Nederlandse Reclame Code. 

Ook op kamervragen door de SGP werd negatief gereageerd door onder meer staatssecretaris Van Rijn (VWS) "Het oordeel dat Second Love een bom legt onder relaties laat ik voor uw rekening." Daarover zijn de petitiemakers nogal verontwaardigd: "De overheid dient te waken over de publieke orde en moet daarbij vaak terughoudend zijn, om de vrijheid van burgers niet onrechtmatig in te perken, maar hier is duidelijk sprake van een aantasting van het algemeen belang." zo lezen we in de petitie. 

Update 21:30 uur
Inmiddels heeft Michiel Hemminga laten weten aan FOK! dat de Reclame Code Commissie heeft aangeboden om een nieuwe procedure op te starten, zodat de reclame opnieuw beoordeeld kan woden.