PVV haalt banden aan met Vlaams Belang

Donderdag 7 september steken het Vlaams Belang van Tom Van Grieken en de Nederlandse PVV van Geert Wilders de koppen bij elkaar. Op een gezamenlijke bijeenkomst in de Nederlandse Tweede Kamer in Den Haag wisselen ze ervaringen en strategieën uit om de oprukkende islamisering in Vlaanderen, Nederland en bij uitbreiding de rest van West-Europa aan te pakken.

Van Vlaams Belang zijn alle parlementsleden aanwezig, waaronder fractieleiders Barbara Pas, Chris Janssens en Dominiek Lootens. Ook leden van andere fracties, zoals Europees Parlementslid Gerolf Annemans en Filip Dewinter zijn present. Namens de PVV zijn onder meer vicevoorzitter Fleur Agema en fractieleiders  Marjolein Faber (Eerste Kamer) Marcel de Graaff (EP-delegatie) en andere parlementsleden aanwezig. Voorafgaand aan de gezamenlijke bijeenkomst zal er een ontmoeting plaatsvinden tussen de beide partijleiders Van Grieken (Vlaams Belang) en Wilders (PVV).

Tom van Grieken: "Dat Nederland en Vlaanderen op heel wat vlakken met dezelfde uitdagingen en problemen te kampen hebben, spreekt voor zich. Een bemoeizieke Europese Unie, de alsmaar toenemende immigratie en de daarbij horende islamisering, het oprukkende islamterrorisme,… De voorbeelden zijn legio en de bevolking wordt door de beleidsmakers bedrogen en belogen. Samen met de PVV zijn wij niet louter de stem van dat volk. Bovenal willen we ook de macht weer teruggeven aan het volk.”

Geert Wilders: "De beide partijen voeren elk in hun eigen land een belangrijke strijd voor behoud van de eigen cultuur, identiteit en vrijheid en dus tegen de islamisering. Met elkaar hebben Vlaams Belang en de PVV dan ook meer gemeen dan met elke andere partij in eigen land. Het is daarom belangrijk om ideeën en ervaringen uit  te wisselen en een gezamenlijk patriottisch front in Europa te vormen en de onderlinge banden te versterken."