Aantal handophouders groeit

Er zitten weer meer mensen in de bijstand. Het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd is tussen juni 2016 en juni 2017 met 12.000 gestegen naar 472.000, meldt het CBS.

Bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond groeide het aantal bijstandsontvangers, terwijl mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond minder vaak een bijstandsuitkering ontvingen. Ook jongeren onder de 27 jaar zaten vaker in de bijstand.

Wel stijgt het aantal mensen in de bijstand minder hard dan eerdere jaren.

Meer mensen in de bijstand
Aantal handophouders groeit (Foto: ANP)