'Handelsoorlog VS kost iedereen geld'

Als de Verenigde Staten een handelsoorlog beginnen, zijn er geen winnaars. Ook de VS zelf gaan erop achteruit, berekende De Nederlandsche Bank (DNB). Aanleiding van de studie naar de gevolgen van een protectionistisch marktbeleid zijn de dreigementen van president Donald Trump om importheffingen in te voeren.

Bij eenzijdige importheffingen van 20 procent voeren de VS op korte termijn minder producten in, schetst DNB. Producten worden duurder, de inflatie stijgt en daarom wordt de rente verhoogd. De investeringen zullen dan dalen. Amerikaanse exporteurs krijgen te maken met duurdere halffabrikaten en onderdelen en daar leidt de Amerikaanse uitvoer onder. Uiteindelijk lijdt de hele wereldhandel onder de Amerikaanse importheffing, stelt DNB.

Voor een beter beeld van de mogelijke impact op de lange termijn bekeek DNB de gevolgen van tegenmaatregelen van andere landen. Ook hierbij zijn de effecten ongunstig. DNB gaat tevens uit van een 2 procent lagere productiviteit, doordat er minder internationale concurrentie is en minder mogelijkheid tot specialisatie wereldwijd.

DNB was bij monde van president Klaas Knot al eerder kritisch over protectionisme. De centrale bank meent dat "handelsrelaties te complex" zijn en "het globaliseringsproces te ver gevorderd"is om de eigen economie met importheffingen te kunnen stimuleren.

'Handelsoorlog VS kost iedereen geld'
'Handelsoorlog VS kost iedereen geld' (Foto: ANP)