Sittard wil historische tuinen afbreken

In de gemeente Sittard ligt, vlakbij de stadswal, een volkstuincomplex dat al meer dan 200 jaar oud is. Sinds de belegering door het Franse leger in 1677/1678 hebben de 'schootsvelden' geen militaire functie meer. Door de eeuwen heen zijn er op deze plaats bijzondere natuurlijke constructies ontstaan. Sinds het einde van de 17e eeuw is het gebied gaandeweg uitgegroeid tot de unieke stadstuin die het nu is. 

(tekst gaat verder onder de foto!)
Sittard wil historische tuinen afbreken (Foto: Anique / Red de Tuinen)

Sittard wil historische tuinen afbreken (Foto: Anique / Red de Tuinen)

Deze oase van groen is het onderkomen voor vele diersoorten, waarvan er meerdere op de ‘rode lijst’ voorkomen zoals (wilde) bijen, hommels, vele vlindersoorten, zweefvliegen en vleermuizen. De tuin biedt door de unieke en dichte begroeiing veel ideale nest- en schuilplekken voor allerlei soorten vogels.

Helaas heeft de gemeente in al haar wijsheid besloten dat het gebied op de schop moet. De stadstuinen moeten plaats maken voor gras en geasfalteerde fietspaden, ontworpen naar een middeleeuws grachtenstelsel, waarvan het volgens één van de tuinders, Anique, onduidelijk is of het er ooit wel gelegen heeft zoals de gemeente Sittard zegt. De gemeente beschikt volgens eigen zeggen over archeologisch onderzoek waaruit zou blijken dat het grachtenstelsel zich precies op de plaats van de tuinen bevond. Op de vraag van Anique of zij dat onderzoek dan in mochten zien werd gereageerd met: “voorlopig nog niet”.

Anique: "De tuinen zijn een bloemige oase middenin de stad waar het bruist van het leven. De dikke kornoelje hagen (gele kornoelje staat op de rode lijst) creëren veel ideale nest- en schuilplekken voor allerlei stadsvogels. Met het weghalen van de tuinen en de hagen (niet alleen van de tuinen die weg moeten, maar volgens het definitieve ontwerp op het hele complex!) kun je dus op ecologisch gebied een plaatselijke ramp veroorzaken".

(Tekst gaat verder onder de foto!) 
Sittard wil historische tuinen afbreken (Foto: Anique / Red de Tuinen)

Sittard wil historische tuinen afbreken (Foto: Anique / Red de Tuinen)

Ze vervolgt: "Het historische argument om de tuinen weg te halen, is echter het laatste wat ze hebben. Argumenten van veiligheid, open zicht en wateropvang in het kader van klimaatverandering, zijn allemaal al ontkracht. Het blijft natuurlijk de vraag of er buiten de wethouder ook maar iemand is die de meerwaarde ziet van een historisch kuiltje t.o.v. de historische hagenstructuren en de tuinen daarbinnen die er nu zijn".

De tuinders hebben een actiegroep opgericht en een petitie geopend die op het moment van schrijven reeds meer dan 22.000 keer is getekend. Door genoeg handtekeningen op te halen hopen ze dat de gemeente Sittard terugkomt op hun plannen om dit unieke stukje Nederland af te breken en er gras en asfalt voor in de plaats te leggen. 


Sittard wil historische tuinen afbreken (video © Libor Bednarik)