'Tekort aan universitair geschoolde leraren'

Het aantal universitair geschoolde leraren daalt, terwijl deze docenten nodig blijven om leerlingen voor te bereiden op een studie aan een universiteit. De instroom van leerkrachten met een universitaire achtergrond moet weer omhoog, aldus de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen donderdag.

Er gaan nu veel universitair opgeleide leraren met pensioen, terwijl de nieuwe aanwas bestaat uit zowel hbo-geschoolde leraren als universitair geschoolde collega's. Bovendien gaan steeds minder afgestudeerden van universiteiten het onderwijs in. Vooral voor de exacte vakken dreigt een tekort aan docenten met universiteit achter de kiezen.

"Het leraarschap kan op meerdere manieren aantrekkelijker worden", aldus de Akademie. "Bijvoorbeeld door een lager collegegeld voor het extra jaar dat mensen moeten studeren. Ook kunnen studenten tijdens de reguliere studiejaren alvast educatieve vakken krijgen. Dat vinden ze vaak aantrekkelijker dan achteraf een heel jaar vrijwel alleen vakdidactiek te studeren. Omgekeerd kunnen studenten tijdens hun extra studiejaar ook vakken krijgen die juist gaan over de onderwerpen waarin ze later les gaan geven", geeft de Akademie als voorbeelden voor mogelijkheden om de situatie te verbeteren.

'Tekort aan universitair geschoolde leraren'
'Tekort aan universitair geschoolde leraren' (Foto: ANP)