Fraude met cijfers op Amsterdams Lyceum

Drie leerlingen uit de vierde klas van het Hyperion Lyceum in Amsterdam-Noord hebben geprobeerd om via illegale praktijken hun cijfers wat op te poetsen. Door middel van een keylogger verschaften zij zichzelf toegang tot het cijfersysteem en maakten vervolgens hun rapport een beetje mooier. Of de leerlingen anders zouden zijn blijven zitten, is niet bekend.

De keylogger werd op een usb-stick geplaatst in een van de schoolcomputers. De jongen die de spullen aanschafte en plaatste is van school verwijderd; de andere twee worden wel bestraft maar mogen op school terugkomen na de vakantie. De rector van de vwo-school is 'not amused'.

De fraude kwam aan het licht toen een van de docenten de stick in de computer vond. Deze schakelde het bestuur in, die vervolgens onderzoek deed naar zeven leerlingen waarvan er bij drie gesjoemeld bleek te zijn. Het op de school gebruikte administratiesysteem, Magister, houdt gelukkig een bijzonder uitgebreid logboek bij.