'Kijk naar mij en mijn ananas!'

Heb je geen flauw benul waarom fidget spinners zo leuk zijn? Sla je steil achterover van verbazing als je weer een malloot op het internet ziet planken? En tast je volledig in het duister waarom dabben ooit iets is geweest? Dan is de ananasgekte die zich vandaag in het Nederlandse OV voordeed, niks voor jou.

Er werden namelijk overal op stations en in treinen mensen gespot met ananassen. Eenmaal gevraagd wat ze met die vruchten aan moesten, zeiden ze volgens een Twitteraar telkens hetzelfde: "Wij kijken gewoon graag naar een ananas."

Een ander reageert: "Mensen staren naar ananas op Rotterdam CS. Aandacht voor ananas of aandacht op [sic] het gebrek aan andacht [sic]?" Op sommige plekken stonden gewoon los ananassen. Veel andere ananassen hadden een mensenvrind gevonden. 

De Telegraaf, die hierover accurater bericht dan ze 75 jaar geleden verslag deden van daadwerkelijk belangrijke zaken, kan niet zeggen waarom de ananascultus deze vrijdag zich ineens voordeed in ons koude ananas-onvriendelijke kikkerland. FOK! echter vermoedt dat er sprake is van een of ander stupide initiatief van zichzelf veel te belangrijk vindende hipsterigen.