D66: niet opnieuw praten met VVD, CDA en CU

D66 gaat niet in op de uitnodiging om toch nog een keer te praten met VVD, CDA en ChristenUnie over de mogelijkheden een nieuw kabinet te vormen. Dat heeft de partij in de nacht van dinsdag op woensdag laten weten. "Het zou niet zinvol zijn", zo luidt het.

VVD-leider Mark Rutte en CDA-voorman Sybrand Buma wilden wel nog een keer om tafel met de leiders van D66 en de ChristenUnie om het mislukte overleg tussen die laatste twee partijen te bespreken. Rutte liet weten informateur Edith Schippers met die boodschap te hebben gebeld na de mislukte verkenning tussen Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (CU).

'Ruis'
"Het lijkt me juist nu met de vier partijen de ontstane situatie te bespreken"
, zei Rutte. Volgens hem is er sprake van "ruis". Maar volgens D66 is het vervolg nu aan de informateur en aan Rutte.

Hoewel Pechtold onderhandelingen met de ChristenUnie eerder "onwenselijk" had genoemd, gingen D66 en CU dinsdag toch een verkennend gesprek met elkaar aan. Daaruit moest blijken of het ondanks de grote meningsverschillen op met name medisch-ethisch terrein zinvol zou zijn om samen met VVD en CDA echte onderhandelingen te voeren. Maar na ruim drie uur praten waren Segers en Pechtold tot de conclusie gekomen dat daar geen basis voor is.

Muurvast
Met het vastlopen van de poging zit de vorming van een nieuw kabinet muurvast. Informateur Schippers constateerde maandag dat de enige optie voor een meerderheidscoalitie die van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie was. Vorige week werd al een punt gezet achter de onderhandelingen tussen het 'motorblok' van VVD, CDA en D66 aangevuld met GroenLinks.

In kringen van CDA en VVD is te horen dat ze verrast zijn door het mislukte overleg tussen Pechtold en Segers. Vooral dat na een paar uur overleg al duidelijk was dat deze combinatie niet mogelijk is. Met GroenLinks is zestig dagen gesproken, terwijl alle partijen vanaf het begin zeiden dat de verschillen heel erg groot waren. De partijen vragen zich af waar D66 mee bezig is.

Politieke wil
"Mij is nog niet gebleken dat er voldoende politieke wil aanwezig is bij de fractieleiders om met elkaar in gesprek te gaan in verschillende samenstellingen voor een meerderheidscoalitie", liet informateur Edith Schippers ondertussen weten.Tegelijkertijd gaf ze aan haar zoektocht nog niet te willen opgeven.

Nu opnieuw een rustmoment inlassen - zoals eerder na de mislukte gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks - en dan weer alle fractievoorzitters uitnodigen, ziet Schippers niet zitten. "Nee, dat gaan we niet meer inbouwen. Ik vind dat iedereen genoeg heeft nagedacht."

Schippers stuurt haar eindverslag van deze verkennende ronde mogelijk woensdag naar de Tweede Kamer, die er vervolgens over in debat zal gaan. Maar op de vraag hoe het nu verder moet, heeft eigenlijk niemand in Den Haag nu een antwoord paraat.

Schuld
Net als na het mislukken bij de formatiepoging bij GroenLinks gaven de partijen elkaar dinsdag niet openlijk de schuld. Volgens zowel Pechtold als Segers liep het stuk op de inhoud. Wel is in de wandelgangen te horen dat het gesprek voor de ChristenUnie zou hebben aangevoeld als een onderstreping van de woorden die Pechtold eerder sprak; namelijk dat onderhandelingen met de christelijke partij "onwenselijk"zijn.

Ook waren de verwachtingen van het gesprek anders. Het zou meer op een serieuze onderhandeling hebben geleken, dan de meer vrijblijvende verkenning die de ChristenUnie had verwacht.

Asscher
PvdA-leider Lodewijk Asscher zegt dat de formatie van een nieuw kabinet na het stuklopen van de verkenning met D66 en ChristenUnie in een impasse is geraakt. "Dat komt mede doordat nog steeds niet duidelijk is of VVD, CDA, D66 en GroenLinks serieus hebben geprobeerd hun verschillen te overbruggen", aldus Asscher.

Volgens hem moet er woensdag in het debat in de Tweede Kamer over de formatie "duidelijkheid komen over de blokkade van D66" en moeten de vier partijen "stoppen met verstoppertje spelen". Als het aan de PvdA ligt komt er een "uiterste poging een VVD, CDA, D66 en GroenLinks-coalitie mogelijk te maken."

Asscher zelf heeft steeds gezegd dat hij niet wil regeren na het enorme verlies van zijn PvdA tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.

D66 wil niet praten met VVD, CDA en CU
D66: niet opnieuw praten met VVD, CDA en CU (Foto: ANP)