Aantal verkeersdoden blijft stijgen

Het aantal mensen dat in het verkeer om het leven is gekomen, is vorig jaar opnieuw gestegen. In 2016 overleden 629 mensen, acht meer dan in 2015. Dat blijkt uit gegevens van het CBS. In 2015 werd ook al een stijging gemeld, die fors uitviel ten opzichte van 2014 (+51).

Onder autobestuurders vielen naar verhouding de meeste slachtoffers (30 procent), vooral onder automobilisten tussen de 18 en 25 jaar en boven de 75 jaar. 231 inzittenden van personenauto's kwamen om het leven, van wie er 186 achter het stuur zaten en 45 passagier waren. Onder fietsers vielen 189 dodelijke slachtoffers en onder voetgangers 51.

Verder kwamen 45 motorrijders, 41 brom- en snorfietsers, 38 scootmobielrijders, 23 mensen in bestelauto's, zes mensen in een vrachtwagen en drie mensen in een brommobiel om het leven. Twee verkeersdoden vallen in de categorie overig of onbekend.

In de spitstijden tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 komen de meeste automobilisten om bij een ongeluk. In Noord-Brabant en Gelderland vielen de afgelopen vijf jaar de meeste slachtoffers onder automobilisten. In Flevoland, Zeeland en Utrecht was dat aantal het laagst.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) ziet het rijden onder invloed en het gebruiken van de smartphone achter het stuur als de grootste boosdoeners. Directeur Felix Cohen van VVN zegt niet verbaasd te zijn over de nieuwe stijging van het aantal verkeersdoden. "Zolang er niets gedaan wordt aan de oorzaken zal deze lijn doorzetten."

Hij pleit voor nog meer actie om mensen ervan te doordringen dat ze niet meer met hun telefoon bezig zijn tijdens het rijden. "Het moet heel normaal worden dat je niet reageert op oproepen en berichtjes vanuit de auto. Zoals het nu ook heel normaal is dat je een autogordel draagt en geen alcohol gebruikt als je nog de weg op moet."

Aantal verkeersdoden blijft stijgen
Aantal verkeersdoden blijft stijgen (Foto: ANP)