Wietwet aangenomen in TK: legaal telen wordt mogelijk

Zojuist is er in de Tweede Kamer gestemd over de gisteren besproken wietwet, die een uitbreiding van het huidige gedoogbeleid voor softdrugs mogelijk maakt. De wet is na een hoofdelijke stemming aangenomen.

De stemming was op verzoek van het CDA hoofdelijk, wat betekent dat een bode van de Kamer alle namen afroept en de aanwezige leden 'Voor' of 'Tegen' roepen. Over de meeste moties wordt gestemd door hand opsteken, waarna de kamervoorzitter op basis van de zetelaantallen per partij bekijkt of er een meerderheid is. Kennelijk werd er in dit geval verwacht, dat niet iedereen met de partijlijn mee zou stemmen.

In totaal waren er 149 van de 150 Kamerleden present. Er waren 72 stemmen tegen en 77 voor. De tegenstemmers waren afkomstig van VVD, PVV en de Christelijke partijen.

De wet moet overigens nog wel door de Eerste Kamer worden aangenomen. De voorstemmers in de Tweede Kamer hebben in de Senaat geen meerderheid.