'Voor onderwijs 6 miljard nodig'

De Algemene Onderwijsbond heeft de afgelopen maanden flink gecijferd en is er, ook na een werkdrukenquête uit: voor het onderwijs is een kleine zes miljard euro nodig, onder meer voor betere salarissen.

De bond heeft een plan opgesteld waarin onder meer iets wordt gedaan aan de lagere salarisschalen voor leraren. Dat kost 3,59 miljard euro. "Een fors bedrag, maar we vragen echt niets geks", zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. "Dit is het gevolg van de toch wat lakse houding van het rijk ten aanzien van de onderwijsarbeidsmarkt." Door crises zijn de salarissen van onderwijspersoneel de afgelopen jaren dikwijls bevroren geweest. Inmiddels groeien die lonen weer, maar volgens de AOb niet snel genoeg.

Ander probleem zijn de werkomstandigheden, constateert de bond, die onlangs al kwam met een onderzoek naar werkdruk en hing daar een prijskaartje aan van 2,3 miljard euro, noodzakelijk om in het onderwijs tot normale werkomstandigheden te komen. Verheggen: ,,Alles bij elkaar komen we uit op bijna zes miljard euro. Dat is fors, maar ik verwijs naar een oude slogan van de AOb: als het aardgas op is, is kennis de enige kurk waarop de samenleving drijft. Laten we kennis koesteren en nu eens echt gaan investeren.'

AOb is eruit: voor onderwijs 6 miljard nodig
'Voor onderwijs 6 miljard nodig' (Foto: ANP)