Veel meer neezeggers tegen orgaandonatie

Tijdens de afgelopen Donorweek (10 tot 17 oktober) hebben zich voor het eerst meer mensen gemeld die geen organen willen afstaan dan wel. Dat meldt het ministerie van VWS. Van de bijna 31.844 nieuwe registraties was het 5.414 keer Ja (17 procent) en maar liefst 26.430 (83 procent) Nee.

Onlangs ging de Tweede Kamer nipt akkoord met het wetsvoorstel van D66 voor een nieuw registratiesysteem. Dat leidde niet alleen tot blijdschap, maar ook tot commotie. Het is nog sterk de vraag of de Eerste Kamer ook zal instemmen. Maar het lijkt erop dat veel mensen al vooruit lopen op het nieuwe systeem, waarbij je actief moet weigeren, anders word je min of meer automatisch donor.

Ook bij de mensen die hun registratie lieten wijzigingen, pakte het negatief uit. Er werden 6.511 bestaande registraties in een Ja (37 procent) veranderd en 11.025 in een Nee (63 procent). Afgelopen twee jaar was de verhouding Ja - Nee 86 procent tegen 14 procent, gerekend over nieuwkomers en mensen die wijzigingen aanbrachten.

Teleurstellend
De pleitbezorger van de nieuwe donorwet, D66-Kamerlid Pia Dijkstra, noemt het 'natuurlijk teleurstellend' dat een meerderheid van de mensen nu kiest voor Nee. Vorig jaar overleden 134 mensen, omdat er geen orgaan beschikbaar was. "Zij zijn gebaat bij meer donoren. Ik zal me er voor blijven inzetten dat meer mensen zich actief registreren en zo meer donorpatiënten geholpen kunnen worden."

Dijkstra stelt dat het doel van de donorwet is dat mensen zelf een keuze maken. "Er zijn nog steeds bijna 9 miljoen mensen die nog geen keuze hebben gemaakt. Als de nieuwe wet in werking is, gaan al die mensen nog een keuze maken."

Meer dan duizend mensen wachten op een orgaan.

Veel meer neezeggers tegen orgaandonatie
Veel meer neezeggers tegen orgaandonatie (Foto: ANP)