Vrijheid voorop in programma Piratenpartij

De Piratenpartij heeft oud-lijsttrekker Dirk Poot, achter privacy-activist Ancilla van de Leest, gekozen tot nummer twee voor haar lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. De prominente Amsterdamse Piraat Matthijs Pontier maakt de top drie compleet.

Op het eerste landelijke congres sinds haar oprichting kozen de leden van de Piratenpartij de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook stelden zij hun gecrowdsourcde verkiezingsprogramma vast. De Piratenpartij zet in haar programma in op een open overheid, directe democratie en het beschermen van burgerrechten zoals het recht op privacy, goede toegang tot de gezondheidszorg en vrije toegang tot informatie. 

De basis van het verkiezingsprogramma wordt zoals gezegd gevormd door het beschermen van burgerrechten en -vrijheden. Hieronder valt niet alleen het recht op privacy, het recht op gelijke behandeling en het recht op internettoegang, maar ook een bijvoorbeeld een expliciet verbod op etnisch profileren. Alle besluitvorming door de overheid moet volledig open zijn. Klokkenluiders moeten standaard gevrijwaard worden van vervolging.

De Piratenpartij is een voorstander van e-democracy: inspraak van de burger op vele terreinen door online raadplegingen. Om zichzelf meer kans te geven op een zetel, wil de partij de kiesdrempel afschaffen (die in Nederland ligt bij het aantal stemmen benodigd voor één zetel, de kiesdeler) en bovendien het aantal Tweede Kamerleden verhogen naar 300. Tot slot het vierde kernpunt van de partij: vrijheid van informate. Om deze vrijheid te vergroten moet onder andere het auteurs- en patentrecht grondig worden hervormd. Het commercieel auteursrecht wordt maximaal 5 jaar en is afhankelijk van het type werk (boek, film). Vanaf dan moet het dus gratis verspreid (lees: gedownload) kunnen worden.

Naast deze kernpunten heeft de Piratenpartij 'bottom-up' de gangbare verkiezingsthema's uitgewerkt in haar programma. Een kleine greep: legaliseren van drugs, het invoeren van een basisinkomen en het mogelijk maken van parallelle betalingsmiddelen naast de euro.

De Piratenpartij is een in 2006 opgerichte politieke partij die wereldwijd streeft naar bescherming van burgerrechten en -vrijheden; vrij gebruik van, en toegang tot, informatie en technologie; en transparantie van het politieke bestel, overheden en andere machtsconcentraties. De Piratenpartij streeft binnen deze context naar een open samenleving waarin het bevorderen en delen van innovatie, cultuur, wetenschap en onderwijs centraal staan. De Piratenpartij is aangesloten bij de Pirate Parties International (PPI). Deze in Brussel gevestigde non-gouvernementele organisatie (NGO) heeft als doel de ruim veertig nationale Piratenpartijen te ondersteunen.

PiratenPartij
Kieslijst en programma van de PiratenPartij bekendgemaakt (foto: Piratenpartij)