Kleuterneuken niet meer strafbaar in Turkije

Het is feest voor de liefhebber/ster van minderjarige jongetjes en meisjes in Turkije. Het Constitutioneel Gerechtshof heeft namelijk onlangs de rechterlijke bepaling die seks met kinderen van jonger dan 15 jaar (!) als 'seksueel misbruik' definieert, afgeschaft. Het lijkt erop dat pedoseksuelen voortaan onbestraft hun lusten kunnen botvieren in het -in theorie- seculiere land.

De kwestie was aangekaart door een districtsgerecht. De boertjes uit de provincie vonden het vreemd dat in de wet geen onderscheid gemaakt werd tussen de leeftijdsgroepen. Misbruik van 4- of 14-jarigen zouden op dezelfde wijze bestraft worden. Bovendien ging in de ogen van de aanvragers de vorige bepaling helemaal voorbij aan de eventuele 'toestemming' van de slachtoffertjes. Kinderen tussen 12 en 15 jaar zouden heel goed de betekenis van een seksuele handeling begrijpen. Hier zou met het bepalen van de strafmaat rekening mee gehouden dienen te worden. Afschaffen van de wet zou 'dus' een betere oplossing zijn.

6 van de 7 rechters van het Constitutioneel Hof, die niet de laan uit waren gestuurd door de zuiverwoede van Erdogan, gingen mee in die redenering. Vanaf 13 januari 2017 komt de misbruikwet te vervallen.

Intellectuelen en mensenrechtenactivisten, die het toch al hartstikke druk hebben in het land, hebben geschokt gereageerd. "Ieder mens onder de 18 jaar is volgens de internationale conventie een kind. Om toestemming van een kind te vragen tot seksueel misbruik, is daarom helemaal niet van toepassing" aldus professor Bahar Gökler, voorzitter van de “Vereniging tegen kindermisbruik en verwaarlozing. Zij noemt de beslissing catastrofaal.

Aysun Baransel, een collega van Bahar, is bang dat in de nabije toekomst pedofielen straffeloos hun gang kunnen gaan als er niet snel een nieuwe wetgeving wordt uitgewerkt om deze maas in de wet weer op te kunnen vullen. Ook Nazan Moroğlu van de Vrouwenbeweging Istanboel, maakt zich grote zorgen. "Om de speelruimte van de rechter op deze wijze te negeren en de bepaling buiten werking te stellen, zal tot grote problemen leiden. Het zal kinderen weerlozer maken tegen seksueel misbruik. Dit zal ertoe lijden dat nog meer meisjes leiden die zonder opleiding op jonge leeftijd uitgehuwelijkt zullen worden".

Kinderhuwelijken zijn nu al een groot probleem in Turkije. Er zijn nu al 3,5 miljoen geregistreerde gevallen van oudere mannen die een doodsbang jong meisje hun 'vrouw' mogen noemen. Deze beslissing zal waarschijnlijk tot een toename lijden van dergelijke verbintenissen, vermoeden juristen. Canan Güllü, werkzaam bij het Verbond van Turkse Vrouwenverenigingen (TKDF) is van plan de kwestie voor te leggen aan het Europees Hof van de Rechten van de Mens. "Deze beslissing zal tot gedwongen huwelijken leiden. Mensen zullen in staat zijn kinderen te ontvoeren, te verkrachten en jong te trouwen . Hierdoor kunnen ze ook een opleiding ook wel op hun (zwangere) buik schrijven".

Onlangs was er ook al een wet geannuleerd die bepaalde dat kinderverkrachters minstens zestien jaar op water en brood mochten gaan zitten.