Anti-EU sentiment leeft volop in Nederland

Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat, bij een referendum over uittreding van Nederland (Nexit) uit de Europese Unie (EU), veel Nederlanders het wel gehad hebben met de EU en niet meer geloven in de grote voordelen die de EU voorspiegelt. Tevens maken de doemscenario’s die vaak door de pro-EU kampen worden voorspeld minder indruk omdat men zich tegenwoordig beter kan informeren dankzij internet en een breder scala aan media.

Tevens deed de Hond onderzoek naar de oorzaak van de verschillen in de peilingen en daadwerkelijke uitslagen. Hier bekende de peiler dat de peilbureaus wel eens te maken hebben met een teveel aan eenzijdigheid binnen de panels en dat het soms lastig is om tot een gedegen afspiegeling van de maatschappij te komen.

Binnen de peilingen van diverse peilers voert Eenvandaag met 54 procent de boventoon voor wel een referendum. I & O van de Volkskrant peilde in Maart dit jaar nog het laagste resultaat van 33 procent die een Nexit referendum wilden. Gemiddeld over de peilers stemt 41 procent voor een referendum en 49 procent tegen. Het anti-referenda sentiment is bij Ipsos met 59 procent het hoogst en bij TNS Nipo met 37 procent het laagst. Bij de laatste was de twijfel ook het hoogst. Maar liefst 25 procent van de Nipo’ers weet het niet of heeft geen voorkeur.

Er werd ook gekeken naar Nexit voorstanders. Bij Eenvandaag is het aantal dat voor een Nexit is het hoogst met 48 procent. Bij de Volkskrantpeiler vindt je met 22 procent het minste aantal Nexitstemmers. Er werd ook gekeken naar de aantallen Nexittegenstemmers. Daaruit blijkt dat bij de Volkskrantpeiler met 67 procent het grootste anti-Nexit sentiment leeft gevolgd door Ipsos met 66 procent. Minste tegenstand tegen een Nexit werd gepeild bij Eenvandaag met 45 procent.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de Brexit werd tevens gekeken naar wat de verschillende opleidingsniveaus hadden te melden over wel of geen Nexit. Hieruit blijkt dat vooral laagopgeleiden het minst de voordelen van de EU ervaren, zij zijn met 69 procent voorstander van een Nexit. Er werd een opdeling gemaakt in midden+ en midden- opleidingen, hier zit een groot verschil. Maar liefst 52 procent van de midden- opgeleiden is voor een Nexit tegen 36 procent midden+ opgeleiden. Bij de hoogopgeleiden leeft het anti-EU sentiment bij 31 procent.