Hoogbegaafden vaak verkeerd gediagnosticeerd

Steeds vaker komt het voor dat kinderen die hoogbegaafd zijn, het stempeltje ADHD of autistisch krijgen. Dit zegt Lianne Hoogeveen, die als hoogbegaafdheidsexpert verbonden is aan het centrum voor BegaafdheidsOnderzoek zondag in het NRC.

Hoogeveen: "Wij zien sinds enkele jaren steeds vaker hoogbegaafde kinderen en jongeren met een psychiatrische diagnose. In veel van die gevallen twijfelen wij of die diagnose terecht gesteld is." Hoogbegaafde kinderen die niet voldoende uitgedaagd worden, kunnen hierdoor extreem druk of juist extreem teruggetrokken gedrag gaan vertonen.  Dit gedrag vertoont veel overlap met aandoeningen zoals ADHD of autisme.

Het is momenteel niet bekend hoeveel hoogbegaafde kinderen thuis zitten, of op voortgezet speciaal onderwijs worden geplaatst. Op het VSO is het hoogste niveau soms HAVO, maar vaker vmbo-t. "Cognitief gezien zijn deze leerlingen niet plaatsbaar in het speciale onderwijs, maar het wordt soms toch geadviseerd." aldus Aïscha Trokasti van de landelijke organisatie Bureau Onderwijsconsulenten.

Scholen weten zich geen raad met het gedrag van hoogbegaafde leerlingen, terwijl ouders vaak denken dat de gedragsproblemen juist voorkomen uit het gebrek aan intellectuele uitdaging op school. Volgens Hoogeveen hebben de ouders veelal gelijk: "Wat je vaak ziet is dat het gedrag verandert zodra het lesprogramma wordt aangepast aan het niveau van de leerling."