Steeds minder kinderen wonen bij hun vader

Steeds minder kinderen wonen bij hun vader. In 2015 gold dit voor 549.000 kinderen tot zestien jaar. In vergelijking met 1996 is het percentage dat niet bij de vader woont gestegen van 13 naar 18 procent. Dit blijkt uit cijfers van Centraal Bureau van de Statistiek.

Volgens het CBS komt de stijging vooral doordat meer ouders uit elkaar gaan. Jaarlijks zijn zo'n 35.000 minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding en naar schatting 20.000 bij het uit elkaar gaan van niet-gehuwde ouders.

De jongens en meisjes die wel bij hun vader wonen, verblijven vrijwel altijd ook bij hun moeder. Slechts 2 procent woont alleen bij vader, of bij vader en een nieuwe partner. Na een scheiding gaan kinderen meestal bij hun moeder wonen. In 2015 vertoefde 13 procent van de kinderen alleen bij moeder en 4 procent bij moeder en een nieuwe partner.

Steeds minder kinderen wonen bij hun vader
Steeds minder kinderen wonen bij hun vader (Foto: ANP)