'Nederland volgt antiracisme-advies niet op'

Nederland heeft aanbevelingen om racisme in de samenleving beter te bestrijden nog altijd niet opgevolgd. Dat stelt de commissie tegen racisme en intolerantie (ECRI) van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa woensdag.

De commissie tikte Nederland in 2013 op de vingers, onder meer omdat een racistisch motief bij een misdrijf niet in de wetgeving is opgenomen als een verzwarende omstandigheid. De aanbeveling om dat wel te doen is nog altijd niet opgevolgd, constateert de commissie.

Het advies om een nationale strategie tegen discriminatie wegens ras op onder meer de arbeidsmarkt te ontwikkelen is slechts deels opgevolgd. Beleid om dit te bestrijden en voorkomen is vaak lokaal, maar actie op nationaal niveau is ook noodzakelijk, aldus ECRI. De conclusie is dat effectief nationaal beleid voor racismebestrijding ontbreekt.

'Nederland volgt antiracisme-advies niet op'
'Nederland volgt antiracisme-advies niet op' (Foto: ANP)