Schuldverlichting Griekenland besproken

Dat Griekenland geholpen gaat worden bij het verlichten van de enorme schuldenberg is al zeker. De grote vraag is alleen hoe, op welke termijn en onder welke voorwaarden. Hierover praten de ministers van Financiën van de eurolanden (de eurogroep) dinsdag tijdens hun overleg in Brussel.

Kwijtschelding van (een deel van) de schulden is niet aan de orde. Maar er wordt gekeken naar maatregelen op korte, middellange en langere termijn die de Grieken moeten helpen bij de schuldenberg. Dan wordt er onder meer gedacht aan aanpassing van looptijden of de rente op leningen.

Denkbaar is dat de ministers het eens worden over concrete maatregelen voor de directe en nabije toekomst, maar dat ze zich niet willen laten vastleggen op maatregelen op zeer lange termijn. Alleen al om het feit dat het lastig in te schatten is hoe de economie van Griekenland (en de eurozone) eruit ziet over tientallen jaren.

Dinsdag
Waarschijnlijk besluit de eurogroep dinsdag om het licht op groen te zetten voor het vrijgeven van een deel van de miljardenlening van in totaal 86 miljard euro die Griekenland en de geldschieters vorige zomer overeenkwamen. Het gaat om 10 tot 11 miljard euro.

Eerst wordt getoetst of Athene de vooraf bedongen bezuinigingen en hervormingen heeft doorgevoerd. De voortekenen zijn daarvoor gunstig, zeker nadat het Griekse parlement zondag nog instemde met nieuwe bezuinigingsmaatregelen.

Discussie
De discussie over schuldverlichting komt er onder druk van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het fonds doet nu nog niet mee aan dit derde steunpakket voor Griekenland en wil pas bijdragen als Athene daadwerkelijk geholpen wordt zijn schuld op een houdbaar niveau te krijgen. Hoe concreter de ministers hierover afspraken maken, hoe groter de kans dat het IMF meedoet.

Voor een aantal landen, waaronder Duitsland en Nederland, is deelname van het IMF onontbeerlijk.

Schuldverlichting Griekenland besproken
Schuldverlichting Griekenland besproken (Foto: ANP)