Ombudsman: schuldhulpverlening schiet tekort

De schuldhulpverlening aan de burger schiet tekort, stelt de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen in een kritische rapport.

Wie de overheid om hulp vraagt bij het aanpakken van schulden, ondervindt tal van drempels. De overheid denkt dat men er wel uitkomt, maar dat is een illusie, aldus Van Zutphen. "De overheid gaat uit van een standaard en als je daar niet aan voldoet, val je buiten de boot. Het mag nooit de bedoeling zijn dat de burger wordt buitengesloten omdat hij niet in de standaardmal van de schuldhulpverdeling past."

De ombudsman stelde al eerder dat de overheid te weinig rekening houdt met mensen die niet zelfredzaam zijn en juist van de overheid afhankelijk zijn om hun problemen op te lossen. Bij financiële sores speelt dat des te meer omdat het gebrek aan zelfredzaamheid vaak de oorzaak is van schulden.

Ombudsman: schuldhulpverlening schiet tekort
Ombudsman: schuldhulpverlening schiet tekort (Foto: ANP)