'Gemeenten verplicht asielzoekers op te nemen'

Als het aan de ChristenUnie ligt mogen gemeenten niet meer weigeren om asielzoekers die Nederland binnenkomen op te vangen. "Gemeenten mogen niet hun verantwoordelijkheid afschuiven op andere gemeenten", zegt ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind dinsdag tegen NU.nl.

Voordewind wil een verdeelsleutel instellen waarbij gemeenten vanaf ongeveer honderd inwoners naar rato van het aantal inwoners asielzoekers moeten opvangen. "Ik hoor nu van wethouders dat ze zich verplicht voelen asielzoekers op te vangen, omdat buurtgemeenten opvang weigeren. Dat is niet eerlijk", stelt hij.

Voordewind is niet bang dat die boosheid alleen maar groeit als gemeenten door het Rijk verplicht worden asielzoekers op te nemen. ,,Doordat de asielzoekers over het hele land worden verspreid zal het gaan om kleinschalige opvang. De boosheid in een aantal gemeenten richtte zich op de grote groepen die kleine gemeenten moesten opnemen", aldus Voordewind.

'Gemeenten verplicht asielzoekers op te nemen'
'Gemeenten verplicht asielzoekers op te nemen' (Foto: ANP)