Miljoenenboete voor ABN AMRO om derivaten

ABN AMRO heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete gekregen van 2 miljoen euro voor het onvoldoende bijhouden van gegevens over rentederivaten aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). De toezichthouder kan hierdoor niet goed beoordelen in hoeverre de bank de wet- en regelgeving heeft nageleefd.

De AFM heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de dienstverlening, bij ABN AMRO zijn vijf cliëntdossiers opgevraagd. In vier van die dossiers heeft de bank onvoldoende gegevens bijgehouden.

Miljoenenboete voor ABN AMRO om derivaten
Miljoenenboete voor ABN AMRO om derivaten (Foto: ANP)