Character-systeem en perks Fallout 4 uitgelegd

Fallout 4-nieuws! Bethesda heeft vandaag uit de doeken gedaan hoe het levelsysteem werkt in de game. Opvallend detail is dat er geen sprake meer is van afzonderlijke skills, maar dat alles is samengebracht onder het uitgebreide perks-systeem.

Levelen gaat nog steeds via experience (XP). De snelheid van levelen is wel een stuk hoger dan bij bijvoorbeeld Fallout 3, wat betekent dat je vroeg in de game veel keuzes (=perks) voorgeschoteld krijgt om in te levelen. De perks zijn natuurlijk niet onbekend binnen de Fallout-games, maar wel nieuw is het feit dat het uitgebreidere perks-systeem het oude skills-systeem volledig overneemt (c.q. uitfaseert). Daarnaast zijn perks opgedeeld per S.P.E.C.I.A.L.-onderdeel, die op zichzelf weer verschillende ranks hebben. Lees verder!

Er zijn in totaal zeven S.P.E.C.I.A.L.-onderdelen. Ieder onderdeel heeft in totaal tien (basis-)perks, aangezien tien het maximum is van het aantal punten dat je aan een specifiek S.P.E.C.I.A.L.-onderdeel kunt toewijzen. Alle 70 basis-perks hebben weer hun eigen upgrade-tree in de vorm van ranks. Iedere perk heeft vier of vijf ranks, waardoor het totaal aantal perk ranks op meer dan 270 neer komt. Dit heeft als gevolg dat 'skills' als zodanig dus uit de game zijn gehaald.

Todd Howard legt uit: "De oplettende Fallout-fan is het wel opgevallen dat skills zoals we die kennen uit eerdere delen zijn inbegrepen in het nieuwe perks-systeem. Het oude skills-systeem bood enkele verwarrende elementen waardoor je vaak slechte, te gespreide keuzes maakte. Vragen als "wat is beter, de charisma-S.P.E.C.I.A.L. of de speech-skill? Waarom zijn Assault Rifles onderdeel van de Small Guns-skill? Sneak was bijvoorbeeld een skill in Fallout 3, waarbij je simpelweg de waarde verhoogde. In Fallout 4 is Sneak een perk waardoor je niet alleen moeilijker te zien bent, maar gelijktijdig perk-ranks tot je beschikking krijgt zoals Silent Running en Light Step.

Bekijk onderstaande beelden waarin e.e.a. wordt toegelicht. Een volledige perk-chart is onder het filmpje te vinden.

Fallout 4 Perk Chart
Fallout 4 Perk-chart