'Donorcampagne 18-jarigen heeft effect'

Jaarlijks laten steeds meer achttienjarigen zich registreren als potentiële orgaandonor. Het afgelopen jaar koos 72 procent van de jongeren die zich in het donorregister lieten opnemen ervoor organen beschikbaar te stellen bij overlijden. Dat percentage is de afgelopen tien jaar gestaag omhoog gegaan. In 2003 was dat nog 53 procent.

Volgens de Nederlandse Transplantatie Stichting, die de cijfers maandag bekend maakte, is de stijging te danken aan de campagne die ze voert om jongeren te bewegen zich te registreren. Van alle andere Nederlanders die zich registreren zegt 61 procent 'ja'.

Ieder jaar krijgt een nieuwe lichting jongeren een brief van de minister van Volksgezondheid met daarin de vraag of ze donor willen worden. Dinsdag is het weer zo ver, dan ontvangen 181.629 jongeren die zijn geboren in 1996 een oproep.

Inschrijving in het donorregister staat niet gelijk aan orgaandonor worden. Mensen kunnen er ook vastleggen dat ze hun organen willen behouden na hun dood of dat ze de keus aan hun nabestaanden overlaten. Het aantal achttienjarigen dat na het ontvangen van de oproep van de minister besluit zich te registreren schommelt al jaren rond de 35 procent.

Volgens de NTS stonden er op 1 januari van dit jaar 1044 patiënten op de wachtlijst om een donor te ontvangen. Vorig jaar op die datum waren dat er 1149. Ieder jaar sterven er zo'n 140 mensen op de wachtlijst, aldus de stichting.

'Donorcampagne 18-jarigen heeft effect'
'Donorcampagne 18-jarigen heeft effect' (Foto: ANP)