'Helm verplicht voor jonge en oude fietsers'

Om het aantal gewonden en doden in het verkeer te verminderen zijn impopulaire maatregelen nodig. Te denken valt aan onder meer een helmplicht voor kinderen, ouderen en snorfietsers en strengere handhaving van maximumsnelheden.

De verschillende scenario's om de verkeersveiligheid te bevorderen staan in een vrijdag verschenen studie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Aanleiding voor de studie is de verwachting dat de doelstellingen over het aantal verkeersslachtoffers in 2020 vermoedelijk niet worden gehaald.

Die doelstelling van het kabinet is maximaal vijfhonderd verkeersdoden en 10.600 ernstig gewonden in 2020. In 2013 werden in Nederland 570 verkeersdoden en 18.800 ernstig gewonden geteld. Relatief veel verkeersdoden zijn te betreuren onder 65-plussers en jongeren tussen 16 en 24 jaar.