D66 wil meer garanties hogeropgeleiden

D66 steunt het plan van de regeringspartijen VVD en PvdA om ook hogeropgeleiden toegang te geven tot de 125 duizend banen die er komen voor arbeidsgehandicapten. Maar D66 wil dat dat ook in de wet wordt geregeld.

Kamerlid Steven van Weyenberg heeft dat woensdag gezegd in een debat met staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma (PvdA). VVD en PvdA willen niet verder gaan dan een oproep aan het kabinet om in de toekomst te regelen dat hoger opgeleiden ook in aanmerking komen voor de extra banen.

Het kabinet heeft eerder met vakbonden en werkgevers afgesproken dat er de komende jaren 125 duizend banen komen voor mensen die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Houden bedrijven zich niet aan de afspraak, dan kunnen zij een boete krijgen.

Volgens het wetsvoorstel waarin Klijnsma dit regelt, zouden hoger opgeleiden met een handicap, die wel het minimumloon kunnen verdienen, buiten de boot vallen. VVD en PvdA willen dat bedrijven hen ook mogen meetellen als blijkt dat ze hun quotum arbeidsgehandicapten niet halen.