Een derde scholen gebruikt tablet in klas

Op bijna een op de drie scholen in het middelbaar onderwijs werken leerlingen met een eigen tablet of laptop in de klas. Dat schrijf dagblad Trouw dinsdag op basis van een peiling van Kennisnet. Het aantal scholen dat boeken de deur uit doet, steeg met een kwart ten opzichte van vorig jaar. Ook op basisscholen rukken tablets op.

De tablets of laptops worden niet op alle scholen op dezelfde manier ingezet, meldt de krant. Op sommige scholen lopen alle leerlingen ermee rond, terwijl op andere scholen de apparaten alleen voor sommige vakken of door sommige klassen worden gebruikt, of geleidelijk vanaf de brugklas worden ingevoerd.

Ook de manier waarop de apparaten worden gebruikt verschilt. Ze kunnen boeken vervangen of aanvullend worden gebruikt voor bijvoorbeeld digitale oefeningen. Maar sommige scholen vervangen de traditionele lesvormen en zetten de tablets en laptops in voor 'gepersonaliseerd' onderwijs.

In het basisonderwijs gaat de ontwikkeling minder snel dan in het voortgezet onderwijs. Volgens Kennisnet worden tablets op iets minder dan twintig procent van de basisscholen structureel in de klas gebruikt.

De tablets of laptop worden meestal door de ouders zelf betaald. De kosten voor een tablet bedragen al gauw vierhonderd euro. Scholen mogen ouders niet dwingen om een tablet of laptop voor hun kind aan te schaffen, maar moeten bijvoorbeeld een leentablet aanbieden of boeken. Wel hebben veel scholen een potje voor ouders die de apparatuur voor hun kinderen niet kunnen betalen.