Nederlanders vaker negatief over islam

Meer Nederlanders zijn de afgelopen jaren negatief over Nederlandse moslims geworden. Tegelijkertijd staan er ook meer positief tegenover hen. De islam zien Nederlanders ondertussen steeds minder zitten. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van TNS Nipo.

Vergeleken met mei 2010 is het percentage dat negatief of zeer negatief is over Nederlandse moslims gestegen van 31 naar 39 procent. Het aandeel Nederlanders dat positief of zeer positief is, is ondertussen gestegen van vijftien naar 22 procent. De 'neutrale' groep slinkt van 52 naar 37 procent.

Hoger opgeleiden zijn aanmerkelijk vaker positief dan lager opgeleiden, met 34 tegenover twaalf procent. Het meest negatief, een groep van 79 procent, zijn de mensen die in 2012 PVV stemden. Met 33 procent zijn PvdA-kiezers het meest positief.

Over de islam was in 2010 nog veertien procent positief en 33 procent negatief, terwijl dat inmiddels elf en 49 procent is. Ook hierbij zijn hoger opgeleiden positiever dan gemiddeld, met vijftien procent, hoewel nog steeds veertig procent negatief is. Van de PVV-kiezers is 77 procent negatief.