Bezuiniging op zorgtoeslag

Het kabinet gaat volgend jaar bezuinigen op de zorgtoeslag, de tegemoetkoming voor lagere inkomens voor het geld dat ze aan zorg kwijt zijn. Dat hebben ingewijden zaterdag gezegd na berichtgeving in het AD.

De regeringspartijen zijn het daarover eens geworden met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Dit voorjaar zag het kabinet af van invoering van de huishoudtoeslag, die de huidige zorgtoeslag, de huurtoeslag, het kindgebonden budget en een toeslag voor ouderen zou moeten vervangen. Dit sloeg een gat van ruim 600 miljoen in de begroting voor 2015.

Bezuiniging op zorgtoeslag
Bezuiniging op zorgtoeslag (Foto: ANP)