Joden eisen zerotolerancebeleid rond demonstraties

De joodse kerkgenootschappen in Nederland vinden het onbestaanbaar dat gemeenten en politie niets doen tegen de recente antisemitische demonstraties. Ze pleiten in een brief aan premier Mark Rutte (VVD) voor een zerotolerancebeleid.

"Het kan niet zo zijn dat de verantwoordelijke overheid en haar organen hierin geen aanleiding zien tot optreden, maar kiezen voor bagatelliseren en het niet provoceren in plaats van bestraffen van de overtreders", zo staat in de brief. De genootschappen verwachten dan ook een 'onomwonden' verklaring van Rutte.

De joodse organisaties eisen dat het kabinet onvoorwaardelijk en helder afstand neemt van elke vorm van antisemitisme en willen dat het zerotolerancebeleid actief wordt gehandhaafd. Burgemeesters zouden verder geïnstrueerd moeten worden om dergelijk beleid strikt op te volgen en geen toestemming meer moeten geven voor demonstraties die uit de hand kunnen lopen.

De brief is ondertekend door het Nederlands-lsraëlitisch Kerkgenootschap, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom en het Portugees-lsraëlitisch Kerkgenootschap. Bij de organisaties zijn een kleine tienduizend joodse Nederlanders aangesloten.