Gelovigen niet extra beschermd

Het kabinet gaat de strafwet niet aanpassen zodat gelovigen extra worden beschermd tegen belediging van hun religie. De huidige wet biedt al genoeg bescherming. Dat heeft minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) geschreven aan de Eerste Kamer.

De senaat stemde vorig jaar in met de afschaffing van het verbod op smalende godslastering. Wel nam de Eerste Kamer een motie aan die Opstelten de opdracht gaf te onderzoeken of een ander artikel uit de wet zodanig kan worden aangepast dat gelovigen afdoende worden beschermd tegen belediging van hun geloof, zonder dat dit de vrijheid van meningsuiting onnodig beperkt.

Hiermee kwam de senaat tegemoet aan tegenstanders van de afschaffing van het verbod op godslastering. Opstelten heeft dit onderzoek laten uitvoeren door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Daaruit blijkt onder meer dat de huidige strafwet 'genoegzame bescherming' biedt voor gelovigen die zich gekwetst voelen.

De rechter kan namelijk extreme uitlatingen over het geloof bestraffen als die aanzetten tot haat, discriminatie of geweld. Daarnaast zou een nieuwe strafbaarstelling een schending van de vrijheid van meningsuiting betekenen, concluderen de onderzoekers.

Opstelten neemt de conclusies van het onderzoek over. "Uit het verrichte onderzoek blijkt dat enerzijds de strafwet voldoende bescherming biedt tegen discriminerende uitlatingen over mensen wegens hun geloof, terwijl anderzijds door uitbreiding van die bescherming mogelijk de vrijheid van meningsuiting in het gedrang zou kunnen komen", schrijft de bewindsman. "In dat licht acht het kabinet aanpassing van de strafwet niet nodig."