Gedwongen sterilisatie is einde beschaving

Uit een poll onder de FOK!'ers blijkt dat 30 procent gedwongen sterilisatie het einde van de beschaving vindt zoals wij die kennen. Verrassend is dat 29 procent deze methode ziet als een manier om tot een zuiverder genenpool te komen. Een eindoplossing op lange termijn is derde als overweging om tot 'betere mensen' te komen.

Dat ligt nogal gevoelig omdat dit ook een doel was van de nazi's die dit door uitroeiing wilde realiseren. Ook in Zweden was gedwongen sterilisatie tot in de jaren '80 nog een manier om een teveel aan nakomelingen onder de lagere sociale klasse te voorkomen, o.a. door massaal asielzoekers te steriliseren. Met dieren is het veel minder een ethisch probleem om tot 'gewenste eigenschappen' of 'betere diersoorten' te komen.

De context van de poll, die naar aanleiding van dit nieuwsbericht werd opgesteld, was erg breed van opzet; er was geen duiding wat de definitie van 'betere mensen' zou kunnen zijn. Uit de reacties bleek dat die definities nogal uiteenlopen. Ziektes van geest of lichaam uitbannen wordt genoemd, oftewel het steriliseren van mensen met erfelijke aandoeningen.  

Sterilisatie wordt ook wel gezien als een beter alternatief voor abortus (12 procent) of ter voorkoming van kindersterfte (8 procent). Ook overbevolking en de mens als verstorende factor van natuurlijk evenwicht wordt genoemd.

3 procent vindt verplichte sterilisatie erger dan abortus. 1 procent ziet gedwongen sterilisatie als genenpoelvervuilend of erger dan kindersterfte. Anderzijds wordt benoemd dat deze vervuiling een noodzakelijk kwaad is omdat dit een mogelijke afweer tegen toekomstige ziektes zou kunnen bevatten.