Salaris ambtenaren ondanks nullijn gestegen

Ambtenaren zijn vorig jaar - ondanks de nullijn - bijna vijf procent meer gaan verdienen dan in 2012. Gemiddeld verdiende een gemeentemedewerker een bruto maandloon van ruim 3100 euro, zo blijkt uit een recentelijk gepubliceerd onderzoek van het A+O fonds Gemeenten. De stijging komt doordat veel ambtenaren in salarisschaal zijn gestegen.

Vooral in grotere gemeenten steeg het salaris flink. Zo kregen de ambtenaren in gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners er gemiddeld 7,5 procent bij, terwijl dat in gemeenten met tien- tot twintigduizend inwoners iets minder dan 3,7 procent was. Bij vrouwen steeg het salaris verhoudingsgewijs meer dan bij mannen.

De salarissen van ambtenaren zijn al sinds 2010 bevroren, waardoor gemeentemedewerkers er - wanneer de inflatie wordt meegerekend - in verhouding op achteruit gaan. Door ambtenaren in een hogere schaal te plaatsen, is toch een manier gevonden om ze meer te laten verdienen, zo stelt het A+O fonds na het analyseren van gegevens van 165.000 ambtenaren.

In 2014 hebben gemeenten wel ruimte voor een salarisverhoging. Dat komt omdat het kabinet in de begroting voor dit jaar zo'n tweehonderd miljoen euro heeft vrijgespeeld voor de salarissen van ambtenaren. In 2015 wordt de nullijn voor ambtenaren helemaal afgeschaft, zo werd vorig jaar op Prinsjesdag bekendgemaakt.

De afgelopen dagen staakten gemeentemedewerkers nog voor een hoger salaris. Zij willen er dit jaar drie procent bij en eisen ook over vorig jaar met terugwerkende kracht een salarisverhoging van tweeënhalf procent. Om dat af te dwingen haalden vuilnismannen in Amsterdam, Groningen en Utrecht drie dagen lang geen afval op.