Antizwartepieters goed voorbereid

De antizwartepieters die Nederland het komend Sinterklaasfeest onveilig gaan maken zullen uitstekend zijn voorbereid. De Kick Out Zwarte Piet-actiegroep had namelijk al dit weekeinde zijn eerste bijeenkomst.

"Inderdaad, we zijn tegen Zwarte Piet, maar we zijn ook ergens voor: we zijn voor een gezamenlijk inclusief gezellig Sinterklaasfeest", aldus Anousha Nzume, een van de initatiefnemers, tegen AT5. In de actiegroep zijn verscheidene groepen verenigd die Zwarte Piet racistisch vinden.

Tijdens de bijeenkomst zaterdag in de Boom Chicago te Amsterdam werd de afgelopen zwartepietendiscussie geëvalueerd. De doelstelling is om tijdens het Sintfeest van 2014 nog groter uit te pakken, dus dat belooft weer dikke pret te worden.