'Hogere opkomst bij stemmen via smartphone'

Van de mensen die niet van plan zijn te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen zou een derde dit wel doen als dat via internet of een smartphone kan. Zo'n maatregel zet veel meer zoden aan de dijk dan een langere openstelling van stemlokalen of verkiezingen in het weekeinde, concludeert I&O Research uit een peiling onder 10.500 kiezers.

De niet-stemmers geven ook aan dat ze eerder zouden gaan stemmen als politieke partijen zich duidelijker van elkaar onderscheiden, als de discussies begrijpelijker worden en als de gemeenteraadsverkiezingen tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen zouden plaatsvinden. Ook voeren ze als reden om niet te stemmen aan dat het ontbreekt aan goede lokale politici. Verder missen zij informatie over de standpunten van de partijen in hun gemeente.

Onder de niet-stemmers zitten relatief veel mensen van onder de 35 jaar en kiesgerechtigden met een relatief laag opleidingsniveau. Maatregelen zoals het mogelijk maken van stemmen in het weekeinde hebben volgens deze groep weinig zin. Ook het herinvoeren van de stemplicht zou weinig invloed op hen hebben.