Opleiding mag trage student ook na 1 jaar wegsturen

Universiteiten en hogescholen mogen trage studenten ook na het eerste jaar wegsturen. Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) wil opleidingen zo meer ruimte geven om studenten te blijven prikkelen, meldt haar ministerie dinsdag. Studentenorganisaties reageren kritisch.

Nu mogen opleidingen studenten alleen weren als ze in het eerste jaar niet genoeg punten halen. Dat zou ervoor zorgen dat sommige studenten zich een jaar inspannen en daarna de teugels laten vieren. Behalve een oplopende studieschuld heeft de vertraging die ze dan oplopen weinig gevolgen. Bussemaker wil dat de instellingen een stok achter de deur blijven houden.

Voorlopig gaat het om een experiment. Instellingen die ook na het eerste jaar een bindend studieadvies willen geven, mogen zelf weten of ze studenten wegsturen, uitsluiten van bepaalde vakken of de geldigheid van tentamens inkorten. Studenten in het laatste jaar mogen niet worden weggestuurd.

De opleidingen die meedoen aan de proef moeten maatregelen nemen om de studiebegeleiding en de kwaliteit van de docenten te verbeteren. Ook moet de studielast 'redelijk' zijn. Studenten die worden weggestuurd, moeten worden begeleid bij het zoeken naar een alternatief.

Het Interstedelijk Studenten Overleg spreekt van een 'verschoolsing van het systeem'. De maatregel zou tot minder ondernemende studenten leiden. "Als je als student weet dat je van een opleiding verwijderd kunt worden, onderneem je niet veel naast je studie", schrijft ISO-voorzitter Thijs van Reekum in een reactie.

Deze maatregel treft studenten die zich naast hun studie willen ontwikkelen, reageert de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), een koepelorganisatie van studentenverenigingen. Het bestuurswerk dat veel studenten naast hun studie doen zou belangrijk zijn voor de start van een succesvolle carrière. Maar door dat werk dreigen ze volgens de LKvVnu van hun opleiding te worden gestuurd.

"De student die actief is en zich ontwikkelt naast de collegebanken zal hierdoor onmiddellijk geschaad worden", stelt voorzitter van de LKvV Jan van 't Westende.

De LKvV wijst erop dat het percentage studenten dat bestuurswerk doet vorig jaar al is gedaald van 23 naar 20 procent en vreest dat dit door de maatregel nog verder daalt. Na het afschaffen van de basisbeurs zouden studenten juist zekerheid nodig hebben.