'Verwarring dreigt rond maximumsnelheden'

Automobilisten snappen vanaf zaterdag waarschijnlijk weinig meer van de maximumsnelheden op de weg. Op veel meer snelwegen mag vanaf dan 130 kilometer per uur worden gereden, maar op andere snelwegen geldt nog een limiet van 80, 100 of 120 kilometer per uur of een variant met wisselende maximumsnelheden.

De ANWB en verkeersdeskundigen laten in het AD weten te vrezen voor verwarring. Automobilisten zouden daardoor eerder geneigd zijn te hard te rijden. Rijkswaterstaat zou duidelijk moeten aangeven waarom op wegen wordt afgeweken van de maximumsnelheid van 130 kilometer per uur.

Volgens verkeersdeskundige Ben Immers van de TU Delft en de Katholieke Universiteit in Leuven is sprake van een wildgroei aan maximumsnelheden. Naast een toename aan hardrijders verwacht hij ook een slechtere doorstroming van het verkeer. Door de wisselende snelheden ontstaan volgens hem schokgolven in het verkeer.

De ANWB spreekt in de krant van een lappendeken aan regels. "Je moet voortdurend nadenken, alert zijn en blijven kijken naar de borden om te zien wat er van je wordt verwacht", zegt een woordvoerder.


'Verwarring dreigt rond maximumsnelheden' (Foto: Novum)