Veel 'grove' verkeersovertredingen op A7

Op de A7 in Friesland en Groningen zijn de afgelopen maanden 37 rijbewijzen ingevorderd vanwege grove verkeersovertredingen. De politie schreef van december tot en met februari 875 processen-verbaal uit. Dat meldt de politie maandag over de eerste drie maanden van het project A7 Veilig.

In 449 gevallen ging het om een snelheidsovertreding en in 424 om asociaal of gevaarlijk verkeersgedrag. Twee keer bleek een bestuurder alcohol te hebben genuttigd.

De verkeerscontroles in het project zijn gericht op excessieve verkeersovertredingen. Overtredingen die met radarcontroles zijn geconstateerd, zijn niet meegerekend. De politie deelde wel veel boetes uit voor bellen in de auto. Ook werd een aanzienlijk aantal bekeuringen uitgeschreven vanwege het niet gebruiken van de gordel. Verder werd vaak opgetreden tegen bumperkleven en onnodig links rijden.

In het project A7 Veilig werken verschillende politiekorpsen, justitie, de twee noordelijke provincies en Rijkswaterstaat samen aan de verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming op de A7, van de Afsluitdijk tot Bad Nieuweschans. Een samenwerking op zo'n grote schaal is een primeur voor Nederland.