ChristenUnie wil maximum aan grafkosten

De ChristenUnie wil dat er een einde komt aan de grote prijsverschillen van graven tussen gemeenten. De partij wil dat er landelijke regels komen, zodat prijsstijgingen en verschillen tussen gemeenten binnen de perken blijven. Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn maant minister van Binnelandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) tot actie.

In Groningen bedragen de grafkosten zevenduizend euro voor twintig jaar, bleek onlangs. In Littenseradiel kost een graf voor dezelfde periode slechts 450 euro. Gemeenten zijn vrij om de kosten van een graf zelf te bepalen. De prijs die gerekend wordt, bevat de kosten voor rechten, delven en onderhoud van het graf. Volgens Ortega-Martijn blijft totaal onduidelijk waarom de verschillen zo groot kunnen zijn. Ze pleit voor meer inzichtelijkheid in de grafkosten.

"Het kan niet zo zijn dat mensen omwille van de hoge kosten voor grafrechten zich genoodzaakt zien om te kiezen voor crematie", zegt het Kamerlid. "Keuzevrijheid is van belang. Gemeenten moeten daarom veel transparanter gaan werken."