Rector: Verkrachting is kwajongensstreek

Het schoolhoofd van een school in Stockholm ligt ernstig onder vuur. Een leerlinge, die meerdere malen door een medeleerling was verkracht, werd door hem de deur gewezen met de woorden: "Jongens doen dat nu eenmaal."

Het Zweedse meisje werd in februari en maart van dit jaar door een leerling verkracht. Aangemoedigd door een klasgenoot kwam ze schoorvoetend uithuilen bij de rector. Deze weigerde echter de dader aan te pakken.

"Je kunt aangifte doen bij de politie", zei de schooldirecteur. "Omdat er niets strafbaars is gedaan, zullen ze er weinig mee doen. Jongens doen dit nu eenmaal, wen er maar aan." Het meisje, tijdens de melding bij de rector bijgestaan door een personeelslid van de school, wendde zich tot haar moeder.

Woedend belde de moeder persoonlijk met het schoolhoofd. Ook ditmaal bleef de beste man bot. "Uw dochter moet zich concentreren op haar studie", vertelde hij haar moeder. "Ze moet ophouden zich te richten op zulke onbenulligheden."

Het meisje heeft in maart aangifte gedaan bij de politie. Vanaf dat moment tot de zomervakantie werd zij het mikpunt van spot voor leraren en medeleerlingen. Het meisje, dat inmiddels op een andere school zit, heeft haar beklag gedaan over haar oude school bij de onderwijsinspectie. Deze heeft de zaak uit handen gegeven aan de ombudsman.