Huurverhoging alleen in dure regio's

De huren mogen alleen omhoog in gebieden waar een tekort aan woningen bestaat. Dat is de strekking van een nieuw plan dat minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) woensdag heeft gepubliceerd.

Donner wilde in eerste instantie in het hele land een huurverhoging van maximaal 120 euro per maand toestaan. Daar stak de Tweede Kamer vorige maand een stokje voor. Nu stelt Donner voor alleen huurverhogingen toe te staan in de tien gebieden waar de woningen gemiddeld het duurst zijn.

Donner onderscheidt veertig regio's. In de tien regio's met de hoogste gemiddelde WOZ-waarden mogen de huren omhoog. Het gaat vooral om Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en het midden en oosten van Noord-Brabant.

Woningen waarvan de WOZ-waarde per vierkante meter onder het regionale gemiddelde ligt, krijgen maximaal vijftien punten extra in het zogeheten woningwaarderingsstelsel. Ligt de WOZ-waarde per vierkante meter boven het gemiddelde, dan komen er maximaal 25 punten bij. Een punt staat voor 4,80 euro huur.

De WOZ-waarde is de waarde van een woning zoals ingeschat door de gemeente. Onder andere de onroendezaakbelasting is erop gebaseerd. De regio met de hoogste WOZ-waarde per vierkante meter is Amsterdam.

De hogere huren gelden alleen voor nieuwe huurders. De huurverhoging is niet verplicht. De verhuurder bepaalt hoeveel de huren omhoog gaan. Donner denkt niet dat de huren overal omhoog zullen gaan waar dat is toegestaan. Woningcorporaties blijven de taak houden om te zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lagere inkomens.

Eerder stelde Donner dat het te ingewikkeld was om onderscheid te maken tussen gebieden met en zonder tekort aan woningen, zoals is afgesproken in het regeerakkoord. Donner wilde de huurverhoging daarom overal toestaan. Onder andere zijn eigen partij, het CDA, maakte daar in de Tweede Kamer bezwaar tegen.

De Woonbond, die de belangen van huurders behartigt, voorspelt een 'huurexplosie' in de tien regio's. "Huurwoningen in met name Amsterdam, Utrecht en Den Bosch worden onbetaalbaar", voorspelt directeur Ronald Paping. "Het gat tussen bestaande huurprijzen en nieuwe huurprijzen wordt enorm. Hierdoor zal de doorstroming volledig stokken."

De Tweede Kamer bespreekt het nieuwe voorstel van Donner donderdagmiddag.