Werknemer moet vakantiedagen sneller opnemen

De regeling voor vakantie en verlof wordt aangepast. Werknemers moeten hun twintig wettelijke vakantiedagen vanaf 1 januari binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. Daarna komen deze dagen te vervallen. Extra vakantiedagen vallen buiten de nieuwe regeling.

De Eerste Kamer stemde dinsdag in met het wetsvoorstel van minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk Kamp (VVD) dat dit regelt. Het kabinet wil stimuleren dat werknemers regelmatig vakantie opnemen en niet jarenlang dagen opsparen. Het te lang uitstellen van vakantie zou de gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar brengen.

De maximale termijn geldt niet voor werknemers die 'redelijkerwijs' niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. Daarnaast kunnen werkgever en werknemer de vervaltermijn in onderling overleg verlengen.

Het wetsvoorstel regelt daarnaast dat alle werknemers per 1 januari wettelijk recht hebben op minimaal twintig vakantiedagen per jaar. Dat is een gevolg van uitspraken van het Europees Hof van Justitie.

Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als gezonde werknemers. Nu hebben zieke werknemers minder recht op vakantiedagen dan gezonde werknemers.