'Zaterdag vergaat de wereld'

Als het ligt aan een 89-jarige man genaamd Harold Camping is het zaterdag het einde van de wereld zoals we deze nu kennen.

Camping is de man achter de 'End Of The World'-beweging en is sinds 1961 te horen op de Family Radio Christian. Eerder beweerde Camping in 1994 al dat de wereld zou vergaan, maar dat was vals alarm.

Men neme als startpunt het jaar 4990 voor Christus (het jaar waarin God de aarde plaagde met de grote overstroming). Camping is ervan overtuigd dat wanneer je daar 7000 jaar, minus een jaar, omdat het jaar '0' niet bestaat, bij optelt je uitkomt op het jaartal 2011. De zeventiende dag van de tweede maand zou de dag des oordeels zijn, zo gelooft Camping. Dat is dezelfde dag waarop de regenval begon in Noah. Volgens Campings versie van de Bijbelse kalender, kom je dan op 21 mei uit.

Heb je zaterdag toevallig al wat op de planning staan? Geen punt, want het vergaan van de wereld zal pas om 18.00 uur in iedere tijdzone in de avond zijn. Het vergaan zou volgens de theorie van Camping gebeuren door een grote aardbeving. Met een zeer grote kracht zoals deze nog nooit op aarde heeft plaatsgevonden.

Slechts tweehonderd miljoen gelovigen (3 procent van de bevolking op aarde) zullen mee worden genomen naar de hemel en ongelovigen zullen in totaal 153 dagen non-stop gestraft worden door God. Vervolgens zal op 21 oktober de aarde worden vernietigd.