Jachtverbod in Zeeland door winterweer

In Zeeland mag niet meer worden gejaagd op wild. Ook voor kolganzen, grauwe ganzen en smienten geldt een jachtverbod. Dat heeft de provincie besloten naar aanleiding van het aanhoudende winterse weer.

Door de extreme weersomstandigheden hebben hazen, fazanten, konijnen en andere wildsoorten moeite met het vinden van voedsel. De conditie van de dieren is verzwakt, waardoor ze een wel heel makkelijke prooi zijn.

"De dieren zijn nu wel heel makkelijk te bemachtigen", zegt een beleidsmedewerker van de provincie. "Ze zijn zwak, minder snel en zitten op een kluitje op de weinige plekken waar nog wat te eten valt. Als je nu zou blijven jagen, ben je bezig met uitroeien en dat is niet de bedoeling."

Als de weersomstandigheden verbeteren wordt het verbod opgeheven.