'Commentaar rechtbank op zwijgen schandelijk'

"Ongepast, ongehoord, schandelijk." Aldus kwalificeerde Geert Wilders maandag de opmerkingen die rechtbankvoorzitter Jan Moors zich eerder op de dag permitteerde over het feit dat Wilders zich in het proces tegen hem wenst te beroepen op zijn zwijgrecht.

Wilders uitte zijn kwalificaties ten overstaan van de wrakingskamer van de rechtbank. Advocaat Bram Moszkowicz lichtte voor die kamer toe waarom hij en zijn cliënt Wilders menen dat Moors en zijn twee collega-rechters moeten worden vervangen. Volgens Moszkwicz hebben zij de schijn van partijdigheid gewekt.

De voorzitter van de wrakingskamer, Frans Bauduin, las een korte verklaring voor van zijn gewraakte collega Moors. Hij en zijn twee collega-rechters vinden dat zij geen visie op de zaak of op de persoon van de verdachte Wilders hebben gegeven. Zij wilden alleen dat Wilders zich nog eens zou beraden op zijn besluit om consequent te zwijgen tijdens het proces.

Moszkowicz meent dat de rechtbank wel degelijk een visie op de persoon van verdachte Wilders heeft uitgesproken. Moors heeft gezegd dat Wilders nogal eens wordt verweten dat hij stellingen poneert, maar de discussie uit de weg gaat. Vervolgens merkte hij op: "Het lijkt er een beetje op dat u dat nu weer doet." Daarmee heeft Moors zich de zin over het poneren van stellingen eigen gemaakt, meent Moszkowicz. Daarmee treedt de rechtbank ook, tegen de regels in, buiten het dossier, vindt de raadsman. "Waar staat in het dossier dat Wilders zich aan duscissies zou onttrekken? De voorzitter had dat niet mogen inbrengen als een feit."

Moszkowicz vindt dat de rechtbank "een grens heeft overschreden." De rechtbank kan zich niet veroorloven Wilders' keuze voor het zwijgrecht "te becommentariëren, te duiden" of er een mening over te geven. Daarmee heeft de rechtbank een oordeel gegeven over het politieke debat waarin Wilders zijn uitlatingen heeft gedaan, vindt de raadsman. "Iedere schijn van partijdgheid moet worden vermeden. Dat is in het belang van Wilders en in het belang van Nederland."

Wilders zelf was fel: "Met die voorzitter en zo'n rechtbank is een eerlijk proces niet meer mogelijk."

Het Openbaar Ministerie vindt dat het wrakingsverzoek moet worden afgewezen. Volgens officier van justitie Birgit Roessel was de uitspraak van rechter Moors niet meer dan een poging om Wilders toch aan de praat te krijgen.

'Commentaar rechtbank op zwijgen schandelijk'
'Commentaar rechtbank op zwijgen schandelijk' (Foto: ANP)