PvdA Amsterdam wil meer urgentie bij inzet lokjoden

De burgemeester en wethouders van Amsterdam moeten de politie meer achter de vodden zitten als het om de aanpak van antisemitisme gaat. Dat vindt de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad.

De politie zei zaterdag in Het Parool dat ze geen lokjoden in gaat zetten om antisemieten op heterdaad te betrappen. Het idee om een agent met een keppeltje rond te laten lopen werd twee weken geleden geopperd door stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-West Ahmed Marcouch (PvdA).

De bedoeling was dat op die manier mensen die antisemitische opmerkingen naar het hoofd van de lokjood slingeren zo op heterdaad worden betrapt.

Waarnemend burgemeester van Amsterdam Lodewijk Asscher en demissionair minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) noemden het inzetten van een lokjood daarna 'een optie'. De politie wees er echter op dat het moeilijk wordt om aan te tonen dat geen sprake is van uitlokking. Ook bleek dat het aantal antisemitische delicten niet wordt bijgehouden vanwege 'gebrek aan tijd'.

Marcouch heeft het college nu gevraagd of het justitie en politie zo snel mogelijk een plan wil laten opstellen om het probleem van uitlokking te omzeilen. Verder wijst hij er op dat het college eerder heeft aangegeven dat het doen van aangifte van discriminatie 'uiterst belangrijk' is. 'Gebrek aan tijd' is volgens hem dan ook geen argument om een antisemitisch delict niet te registreren.

Door zulke uitspraken zou richting 'de Amsterdammers' geen goed beeld ontstaan over het gevoel van urgentie bij de politie om het antisemitisme echt aan te pakken.