Gebruik illegale software niet toegenomen

Ondanks de recessie zijn Nederlanders niet meer illegale software gaan gebruiken. Vorig jaar was net als in het jaar daarvoor 28 procent van de op pc's geïnstalleerde software illegaal, concludeert de Business Software Alliance (BSA) uit een wereldwijd onderzoek.

Wereldwijd steeg het aandeel van illegale software van 41 naar 43 procent. Dat komt vooral door de snelle groei van 'piraterijmarkten' zoals China, India en Brazilië. De totale waarde van de illegale software daalde echter naar 35,9 miljard euro, drie procent minder dan in 2009.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is Nederland lang niet het stoutste jongetje van de klas. Met een piraterijpercentage van 28 procent scoort het net iets slechter dan de braafste jongetjes van de klas. Dat zijn de Verenigde Staten (twintig procent), Japan en Luxemburg (allebei 21 procent). Toch vindt de BSA het piraterijpercentage in Nederland te hoog.

De piraterijpercentages zijn het hoogst in Georgië, Zimbabwe en Moldavië, waar meer dan negentig procent van de op pc geïnstalleerde software illegaal is. In 54 van de 111 onderzochte landen daalde de softwarepiraterij.

Gebruik illegale software niet toegenomen
Gebruik illegale software niet toegenomen (Foto: Novum)