Kinderen aanspreken vaak netelige kwestie

Een vijfde van de bevolking vindt het lastig andermans kinderen aan te spreken op hun gedrag. Dat concludeert het ministerie voor Jeugd en Gezin uit een onderzoek dat het heeft laten uitvoeren naar de rol van de omgeving bij de opvoeding.

Mensen durven andermans kinderen vaak niet terecht te wijzen omdat ze bang zijn de ouders voor het hoofd te stoten, vermoeden de onderzoekers. Toch geven ouders aan het vaak te waarderen als anderen hun kinderen aanspreken op hun gedrag.

Uit het onderzoek blijkt volgens het ministerie dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor andermans kinderen. De helft van de ondervraagden zegt klierende kinderen in een restaurant tot de orde te roepen. Twintig procent doet niets.

Terwijl de helft zonder blikken of blozen door een rood voetgangerslicht loopt, doet 88 procent dit niet als er kinderen in de buurt zijn. Wel kunnen kinderen meestal ongestoord een ander kind pesten. Slechts dertien procent van de ondervraagden zegt in zo'n geval in te grijpen.

"Eigenlijk een vrij schokkende uitkomst", vindt minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet. Hij noemt het 'belangrijk' dat mensen met elkaar in gesprek gaan. "Als je elkaar spreekt, kun je ook makkelijker elkaars kinderen aanspreken." Verder is hij blij dat veel mensen bereid zijn elkaars kinderen te helpen.

Submitter:  Bron: Novum