Seks met dieren wordt echt verboden

Seks met dieren wordt definitief verboden. De Eerste Kamer stemde vandaag met een kleine meerderheid in met een wetsvoorstel dat dit moet regelen. Ook afbeeldingen van seks met dieren worden straks illegaal.

Seks met dieren is nu alleen aan te pakken als het dier er aantoonbaar schade van ondervindt. De nieuwe wet, opgesteld door PvdA-Kamerlid Harm Evert Waalkens, verbiedt het in alle gevallen, ook als er geen sprake is van 'pijn, letsel of benadeling van de gezondheid of welzijn van het dier'.

De Tweede Kamer stemde in 2008 al in met het plan. In de Eerste Kamer leefden veel bezwaren. Verschillende partijen vonden het vooral symboolpolitiek. Uiteindelijk stemden alleen CDA en VVD tegen, waardoor de wet met 39 stemmen voor en 35 tegen werd aangenomen.